Strona główna $ Psychologia $ Stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Przerażające dane z raportu „Młode Głowy”

Dominika Musiałowska

11 maja 2023

Stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Przerażające dane z raportu „Młode Głowy”

Psychologia | 0 komentarzy

Raport „Młode Głowy” jest kompleksowym badaniem poświęconym zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Zawiera on ważne informacje na temat stanu zdrowia psychicznego w tej grupie wiekowej, identyfikuje czynniki ryzyka i przedstawia rekomendacje mające na celu poprawę opieki oraz wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Wyniki badań pokazują, że stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce stanowi poważny problem. Na całym świecie wzrasta liczba przypadków zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania czy samookaleczenia wśród uczniów, widzimy to niestety również bardzo wyraźnie w naszym kraju. Czynniki takie jak presja społeczna i edukacyjna, cyberprzemoc czy nierówne warunki społeczno-ekonomiczne mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Przykładowe statystyki z badań zawartych w raporcie „Młode Głowy”

 • 52,4% dzieci i młodzieży odczuwa brak motywacji do działania
 • 28% uczniów nie ma chęci do życia
 • 30,6% zgłasza kłopoty w nauce
 • 37,5% uczniów czuje się samotnych
 • 37% ma problemy ze snem
 • 32,5% nie akceptuje tego jak wygląda
 • 32,78% uczniów regularnie się odchudza
 • 16% okalecza swoje ciało
 • 43,3% objada się lub głodzi
 • 34,2% przyznaje, że pomimo złego samopoczucia regularnie ćwiczy ponad swoje siły
 • 39,5% uczniów ogląda w sieci materiały prezentujące przemoc
 • 20,7% uczniów ogląda pornografie
 • 29,3% uczniów ma podejrzenie depresji
 • 39,2% uczniów myślało o podjęciu próby samobójczej
 • 25,9% uczniów przyznaje, że mówiło o samobójstwie
 • 8,8% podjęło próbę samobójczą
 • 20,1% młodych osób przyznaje, że nie chce im się żyć
 • 41,9% badanych przyznało, że w ich najbliższym otoczeniu, ktoś mówił o samobójstwie, podjął próbę samobójczą lub popełnił samobójstwo
 • 18,6% uczniów planowało samobójstwo!
 • 30,7% uczniów deklaruje, że najczęściej okrutne treści o sobie samym słyszy od siebie
 • 11,3% uczniów czuje zaniedbanie przez rodziców
 • 4,5% rozpoznaje przemoc domową
 • Tylko 95% w trudnych chwilach nie skorzystałoby z pomocy psychologa 🙁
 • 68,5% uczniów nigdy nie skorzystało z pomocy psychologa w szkole ani poza szkołą 🙁
 • 53,2% uczniów w trudnych chwilach szuka wsparcia u rodziców
 • 12% czuje się niekochanych przez swoich rodziców 🙁
 • 49,6% deklaruje, że nie ufa innym osobom
 • 46% uczniów to osoby o skrajnie niskiej samoocenie
 • 58,4% uczniów czuje się bezużytecznych
 • 31,6% nie lubi siebie
 • 65,9% chciałoby mieć więcej szacunku do samych siebie
 • 26,4% uczniów uważa, że jest mniej wartościowy od innych
 • 32,3% uczniów ocenia się przez pryzmat własnego ciała
 • 29,3% regularnie postępuje wbrew sobie, żeby być akceptowanym przez innych
 • 81,9% uczniów nie znajduje rozwiązań w kłopotliwej sytuacji
 • 44,1% uczniów w kłopotliwej sytuacji spodziewa się niepowodzenia
 • 56,4% niekiedy uważa, że jest do niczego
 • 51,2% uczniów nie jest z siebie dumna
 • 44,5% uczniów twierdzi, że nie wiedzie im się w życiu
 • 49,8% uczniów w ciągu ostatniego miesiąca doświadczyła hejtu w sieci
 • W 42,6% hejt w sieci dotyczył wyglądu
 • 41,9% uczniów doświadczyło hejtu od osób ze swojej klasy
 • 22,7% uczniów czuje się uzależnionych od nowych technologii
 • 33,3% uczniów odczuwa FOMO, czyli lęk przed odłączeniem od sieci

Wnioski i zalecenia raportu „Młode Głowy”

Wczesne wykrywanie i interwencja

Ważne jest, aby wczesne objawy problemów zdrowia psychicznego były rozpoznawane i diagnozowane we wczesnych fazach. Świadomość i dostępność skutecznych narzędzi oceny i wsparcia są kluczowe w identyfikowaniu potrzeb dzieci i młodzieży.

Promowanie zdrowia psychicznego

Raport podkreśla znaczenie edukacji i promocji zdrowia psychicznego w szkołach oraz w innych grupach społecznych. Programy edukacyjne, treningi umiejętności radzenia sobie i kampanie świadomości mogą przyczynić się do zapobiegania problemom zdrowia psychicznego i promowania pozytywnego samopoczucia.

Wsparcie rodziców i opiekunów

Raport podkreśla potrzebę dostarczania wsparcia rodzicom i opiekunom w zrozumieniu i radzeniu sobie z problemami zdrowia psychicznego. Rola rodziców jako głównych opiekunów i doradców jest niezwykle istotna w procesie poprawy zdrowia psychicznego ich dzieci.

Zintegrowane podejście

Zaleca się zintegrowane podejście do opieki zdrowotnej, które obejmuje zarówno opiekę fizyczną, jak i zdrowie psychiczne. W ramach tego podejścia należy zapewnić dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej, która uwzględnia zarówno leczenie zaburzeń psychicznych, jak i współistniejących schorzeń fizycznych.

Eliminowanie stygmatyzacji

Raport podkreśla potrzebę eliminowania stygmatyzacji związanej z problemami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Promowanie otwartej rozmowy na ten temat, edukacja społeczna i działania antystygmatyzujące mogą pomóc w tworzeniu bardziej przyjaznego i wspierającego środowiska dla młodych osób z problemami zdrowia psychicznego.

Współpraca między sektorami

Raport wskazuje na potrzebę silnej współpracy między różnymi sektorami, takimi jak oświata, ochrona zdrowia, polityka społeczna i organizacje pozarządowe. Współpraca ta ma na celu zapewnienie kompleksowego i skoordynowanego podejścia do opieki oraz wsparcia dzieci i młodzieży.

Znaczenie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży ma ogromne znaczenie dla ich ogólnego rozwoju, nauki i przyszłości. Zaniedbanie problemów zdrowia psychicznego w tym okresie może mieć długotrwałe konsekwencje zarówno dla jednostki, jak i całego społeczeństwa. Dlatego niezwykle istotne jest, aby inwestować w zapewnienie odpowiedniej opieki, edukacji i wsparcia dla dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego.

Dzieci i młodzi ludzie, którzy cieszą się dobrym zdrowiem psychicznym, mają większe szanse na wykorzystanie swojego pełnego potencjału, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej. Mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w nauce, rozwijanie zdrowych relacji społecznych oraz rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stresem. Zdrowe emocje i umiejętność koncentracji mają istotny wpływ na zdolność do uczenia się i rozwoju intelektualnego. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży ma także znaczący wpływ na dobrostan społeczny i jakość życia w społeczeństwie. Dzieci, które radzą sobie dobrze psychicznie, mają większe szanse na bycie członkami społeczności aktywnych, odpowiedzialnych i twórczych. Zdrowie psychiczne wpływa na relacje z rówieśnikami, nauczycielami i rodziną, a także na zdolność do współpracy, empatii i rozwiązywania problemów. Zdrowie psychiczne jest kluczowym elementem pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, i ma duży wpływ także na ich zdrowie fizyczne (o zaburzeniach psychosomatycznych będę jeszcze pisała).

Podsumowanie – raport „Młode Głowy”

Raport „Młode Głowy” stanowi ważne źródło informacji na temat stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wnioski i zalecenia zawarte w raporcie podkreślają konieczność wczesnego wykrywania, interwencji, promocji zdrowia psychicznego, wsparcia rodziców, zintegrowanego podejścia, eliminowania stygmatyzacji oraz współpracy między sektorami. Skuteczna opieka i wsparcie dla dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego są kluczowe dla ich przyszłości i prawidłowego rozwoju.

Cały raport do pobrania TUTAJ

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *